dəmir

dəmir
is.
1. Təbiətdə çox yayılmış, karbonla birləşdikdə polad və çuqun əmələ gətirən bozrəngli ağır kimyəvi element. Dəmir mədəni. Dəmir parçası. – Ahənrüba . . dəmiri cəzb edir, yəni özünə çəkir. C. M.. // Dəmir parçası, dəmir təbəqəsi, dəmir çubuq. Aslan həyətdə paslı dəmir üstündə oturub, Bayramın yolunu gözləyirdi. M. Hüs.. // Ümumiyyətlə, dəmirdən qayrılmış şey, ya şeylər. Evin damı dəmirdir. Qapı dəmirdəndir.
2. Dəmirdən qayrılmış, dəmirdən hazırlanmış. Dəmir kassa. Dəmir mil. – <Gülsənəm> otağın düz ortasında qoyulmuş dəmir peçi qaladı. M. Hüs.. // Məc. mənada. Dəmir qanadlar. – Dəmir atlar dolaşır şimalın meşəsini. R. R..
3. tib. Tərkibində dəmir preparatı olan dərman.
4. məc. Möhkəm, yenilməz, sarsılmaz. Dəmir iradə. – <Qara kişi> sərt xasiyyətli, dəmir iradəli, eyni zamanda mehriban qəlbli bir adam idi. Ə. S.. // məc. Eyni mənada təşbeh və müqayisələrdə. Dəmir, beton kimi sıxdır sıramız. M. Müş.. Hər tərəfdə yeni dünya qurulur; Sərt sulara dəmir bəndlər vurulur. Z. Xəlil.
◊ Dəmir dövrü arxeol. – ibtidai icma dövründə insanların əmək alətləri qayırmaq üçün əsas material olaraq dəmir işlətməyə başladıqları dövr. Dəmir yolu – 1) qatarların hərəkət etməsi üçün relsli yol. Dəmir yolu çəkmək. – O ki qaldı, nə bilim, dəmir yolu, telefon, teleqram . . onların mənasını Əhməd bəy başa düşmür. C. Məmmədquluzadə; 2) relsli yollara, qatarlara və qatarların hərəkətinə xidmət və bu işləri təşkil etməklə məşğul olan idarələrin məcmusu. Dəmir yolunda işləmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • mir-10 microRNA precursor family — mir 10 Conserved secondary structure of the mir 10 miRNA. Including marking up the mature miR and miR* sequences and corresponding seeds. Identifiers Symbol miR 10 …   Wikipedia

 • mir-155 — secondary structure and sequence conservation. Identifiers Symbol mir 155 Rfam …   Wikipedia

 • miR-122 — microRNA precursor Predicted secondary structure and sequence conservation of mir 122 Identifiers Symbol mir 122 …   Wikipedia

 • mir-126 — precursor secondary structure and sequence conservation. Identifiers Symbol mir 126 Rfam …   Wikipedia

 • mir-1 microRNA precursor family — miR 1 mIR 1 microRNA precursor family Identifiers Symbol mir 1 Rfam RF00103 …   Wikipedia

 • mir-17 microRNA precursor family — Predicted secondary structure and sequence conservation of mir 17 Identifiers Symbol mir 17 Rfam …   Wikipedia

 • mir-92 microRNA precursor family — Predicted secondary structure and sequence conservation of mir 92 Identifiers Symbol mir 92 Rfam …   Wikipedia

 • mir-205 — microRNA secondary structure and sequence conservation Identifiers Symbol mir 205 Rfam …   Wikipedia

 • miR-203 — microRNA secondary structure and sequence conservation Identifiers Symbol mir 203 Rfam …   Wikipedia

 • mir-16 microRNA precursor family — mir 16 miR 16 microRNA secondary structure and sequence conservation. Identifiers Symbol mir 16 Rfam …   Wikipedia

 • mir-127 — microRNA secondary structure and sequence conservation Identifiers Symbol mir 127 Rfam …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”